Sådan bliver du medlem

VIGTIGT: Lad være med at vente med at melde dig ind i klubben til dagen før sidste tilmeldigsfrist for en skitur. 

Indmelding

Indmelding af første medlem i husstanden (Hovedprofilen)

 1. Gå til "Bliv medlem" øverst til højre på siden.
 2. Udfyld alle informationer og tryk flueben i "jeg er ikke en robot" samt i "accepter betingelser" og herefter "Opret"
 3. Din oprettelse skal godkendes af en administrator. Administratoren modtager dagligt kl. 12.00 en oversigt fra medlemssystemet over hvem der skal godkendes. Du vil hurtigst muligt derefter modtage godkendelse. Ifm. godkendelse vil du modtage opkrævning af kontingent.
 4. Du skal herefter tilknytte et betalingskort til din profil til opkrævning af kontingent samt betaling af skiture. 
 5. Sidst men ikke mindst skal du betale det ved godkendelsen opkrævede kontingent. Du kan se de udestående fakturaer på din profil nederst på oversigten. Klik på den og vælg "betal faktura".*

Sådan melder du din familiemedlemmer i samme husstand ind (Underprofiler)

 1. Når du har modtaget godkendelse af dit medlemskab kan du nu tilføje dine familiemedlemmer som underprofiler. Dette gøres i din profil oversigt i venstre side under "Tilføj underprofiler".
 2. Husk at tilføje mobil tlf. samt sekundær e-mail til alle underprofiler så de kan modtage sms'er og nyheder fra klubben.
 3. Hver underprofil skal ligeledes godkendes af administrator.
 4. Du skal herefter til hver underprofil tilknytte et betalingskort til opkrævning af kontingent og betalings af skiture. Det kan være det samme som hovedprofilen men kan godt være et andet.
 5. Der skal også betales kontingent for hver underprofil på samme måde som for hovedprofilen*.

Fletning af allerede oprettede medlemmer

 1. Hvis et eller flere familiemedlem(mer) allerede er medlem af klubben kan man søge om fletning med denne under "anmod om fletning".
 2. Fletteanmodningen skal godkendes af en administrator.

Om manglende betaling af kontingent

*Hvis du efter medlemsoprettelse ikke inden 14 dage og før en evt. skirejse du er tilmeldt betaler det opkrævede kontingent vil du blive udmeldt og afmeldt turen du måtte være tilmeldt. Kontingentet skal være betalt da du ellers ikke vil være omfattet af skiklubbens forsikring. 

Betaling på andre måder

Kontingent betales ved at tilmelde betalingskort til sin profil. Der gives IKKE dispensation til at indbetale kontingent på anden måde.