Kontingent

Kontingentet er vedtaget på generalforsamling d. 7. oktober 2017 og andrager:

  • Kr. 200 årligt for hvert medlem

 

Tidspunkt for kontingentopkrævning

Kontingent bliver opkrævet ved indmeldelse og herefter en gang om året d. 1. november.

 

Hvordan foregår den årlige kontingentopkrævning

Den årlige opkrævning sker ved at du modtager en e-mail fra medlemssystemet 10 dage før den 1. november. 

Du bliver i e-mailen informeret om hvad du skal betale og for hvilke profiler (hoved og underprofiler).

Kontingentbetalingen trækkes på det på profilen/erne tilknyttede betalingskort.